Διαλέξεις 2003
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο σταθμός και το ταξίδι: η εμπειρία του Calatrava" Μαρία Φάφαλη

"Ο σταθμός και το ταξίδι: η εμπειρία του Calatrava" Μαρία Φάφαλη

Στη διάλεξη αυτή διερευνάται το ζήτημα του σταθμού τρένων και του ταξειδιού, μέσα από την ανάλυση τριών σταθμών του Calatrava.