Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο σταθμός και το ταξίδι: η εμπειρία του Calatrava" Μαρία Φάφαλη

"Ο σταθμός και το ταξίδι: η εμπειρία του Calatrava" Μαρία Φάφαλη

Στη διάλεξη αυτή διερευνάται το ζήτημα του σταθμού τρένων και του ταξειδιού, μέσα από την ανάλυση τριών σταθμών του Calatrava.