Διαλέξεις 2003
10/20/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η υπόσταση του υλικού - Peter Rice" Ελισάβετ Πετσατόδη, Αθηνά Πιστικού

"Η υπόσταση του υλικού - Peter Rice" Ελισάβετ Πετσατόδη, Αθηνά Πιστικού

Πως μεταφράζεται η αρχιτεκτονική ιδέα σε απτό υλικό.