Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Διαβάζοντας τους μετασχηματισμούς της ενετικής πόλης των Χανίων" Μαρία Κυριακάκη, Στεφανία Κωβαίου

"Διαβάζοντας τους μετασχηματισμούς της ενετικής πόλης των Χανίων" Μαρία Κυριακάκη, Στεφανία Κωβαίου

Η διάλεξη αφορά την εξελικτική πολεοδομική πορεία της ιστορικής πόλης των Χανίων ξεκινώντας ουσιαστικά από την περίοδο της Ενετοκρατίας 1211 (όπου και οι πρώτες σημαντικές πληροφορίες) έως σήμερα. Γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της πόλης ως "πόλη της κάθε εποχής", γεγονός που μας βοηθά να διαβάσουμε τους μετασχηματισμούς της στην διάρκεια της ιστορίας.