Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Πάνω στον βράχο: τρία παραδείγματα "οργανικής" φιλοσοφίας" Γεράσιμος Βαμβακίδης, Δήμητρα Ηλιοπούλου

"Πάνω στον βράχο: τρία παραδείγματα "οργανικής" φιλοσοφίας" Γεράσιμος Βαμβακίδης, Δήμητρα Ηλιοπούλου

Ανάλυση της ένταξης κτιρίων στο τοπίο μέσα από τρία παραδείγματα, το falling water, την casa Malaparte καο τις κατοικίες του Moura.