Διαλέξεις 2003
6/3/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Σχέση πόλης - θάλασσας: το παράδειγμα του Φαληρικού όρμου" Ευγενία Αγραφιώτου, Ιωάννα Βούζη

"Σχέση πόλης - θάλασσας: το παράδειγμα του Φαληρικού όρμου" Ευγενία Αγραφιώτου, Ιωάννα Βούζη

Κωδικοποίηση μελετών για την ανάπλαση της Φαληρικής ακτής.