Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αμφιλοχία (Καρβασαράς): ανάλυση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας της" Σταυρούλα Κοντονίκα

"Αμφιλοχία (Καρβασαράς): ανάλυση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας της" Σταυρούλα Κοντονίκα

Η εργασία περιλαμβάνει μία πρώτη αποκάλυψη και συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων που διαμόρφωναν τον παραδοσιακό οικισμό και μελέτη της λαϊκής οικοδομικής δραστηριότητας που έλαβε χώρα στην Αμφιλοχία από την απελευθέρωση έως τον μεσοπόλεμο περίπου.