Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Σύγκριση θερμικής συμπεριφοράς της νεοκλασσικής και της σύγχρονης κατοικίας στην Αθήνα: (προσομοίωση σε πρόγραμμα συναμικής ανάλυσης, συγκέντρωση, σύγκριση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα. Επεμβάσεις, βελτιώσεις)" Παύλος Χροναίος

"Σύγκριση θερμικής συμπεριφοράς της νεοκλασσικής και της σύγχρονης κατοικίας στην Αθήνα: (προσομοίωση σε πρόγραμμα συναμικής ανάλυσης, συγκέντρωση, σύγκριση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα. Επεμβάσεις, βελτιώσεις)" Παύλος Χροναίος

Θερμική συμπεριφορά (θερμοκρασιακή κατανομή και κατανάλωση ενέργειας) συναρτήσει υλικών κατασκευής και μόνωσης.