Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Τεχνολογικό - πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου: βιομηχανικά κελύφη και επανάχρηση" Γεωργία-Αφροδίτη Γούδα, Άρτεμις Καρατζά

"Τεχνολογικό - πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου: βιομηχανικά κελύφη και επανάχρηση" Γεωργία-Αφροδίτη Γούδα, Άρτεμις Καρατζά

Η πορεία εξέλιξης του πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου.