Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Κωνσταντινούπολη: παράλληλες προβολές μνήμης" Μαρία Τσιγάρα, Γιώργος Κουρμαδάς

"Κωνσταντινούπολη: παράλληλες προβολές μνήμης" Μαρία Τσιγάρα, Γιώργος Κουρμαδάς

Αντιπαράθεση της επίσημης προβαλλόμενης ταυτότητας της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης με αυτή που διαμορφώνουν οι διάφορες κοινωνικές ομάδες που την κατοικούν. Πως οι διαφορετικές αντιλήψεις για την μνήμη της πόλης επηρεάζουν την ίδια την πόλη.