Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το αλουμίνιο και η χρήση του στα έπιπλα" Δέσποινα Σωτηρίου

"Το αλουμίνιο και η χρήση του στα έπιπλα" Δέσποινα Σωτηρίου

Η κυρίως διάλεξη ασχολείται με το αλουμίνιο, την ιστορία του, τις ιδιότητές του, τις εφαρμογές τα κράματα, την αγορά του στην Ελλάδα και τον κόσμο και με τα έπιπλα από αλουμίνιο. Πότε συναντούνται στην ιστορία του επίπλου για πρώτη φορά, ποιες είναι οι αντιπροσωπευτικές εταιρίες που προωθούν έπιπλα αλουμινίων. Ακολουθεί μια κριτική ανάλυση κάποιων επίπλων από αλουμίνιο από την ελληνική αγορά επίπλου. Το παράρτημα έχει αναλυτικά τα διάφορα στοιχεία και χαρακτηριστικά του αλουμίνιου και μια ιστορία (γενικότερη) των επίπλων μέσα στην οποία τοποθετούνται και τα έπιπλα από αλουμίνιο.