Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αρχιτέκτονας Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης: η βιοκλιματική διάσταση στο έργο του" Αιμίλιος Μιχαήλ

"Αρχιτέκτονας Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης: η βιοκλιματική διάσταση στο έργο του" Αιμίλιος Μιχαήλ

Διερεύνηση παραδειγμάτων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στο έργο του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη. Το έργο αναφέρεται έντονα στις ιδέες του μοντερνισμού, στοχεύει όμως στην άμεση σύνδεση του με τις τοπικές πολιτιστικές συνθήκες, την ιδιομορφία του τοπίου και του κλίματος.