Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Περιπλάνηση στον "ονειρο"-χώρο του A. Kurosawa" Γεωργίου Παρασκευή, Ελένη Ρουμπάνη

"Περιπλάνηση στον "ονειρο"-χώρο του A. Kurosawa" Γεωργίου Παρασκευή, Ελένη Ρουμπάνη

Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η ανάγνωση διαφορετικών ποιοτήτων του χώρου και η αποκτυπτογράφηση των αισθήσεων που προκαλούν τα οκτώ όνειρα του A. Kurosawa.