Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οι εμπορικοί χώροι και ο αρχιτέκτονας σήμερα" Βαρβάρα Αλτσιτζόγλου, Όλγα Τζιώτη, Φωτεινή Χαλβατζή

"Οι εμπορικοί χώροι και ο αρχιτέκτονας σήμερα" Βαρβάρα Αλτσιτζόγλου, Όλγα Τζιώτη, Φωτεινή Χαλβατζή

Το εμπόριο στη σημερινή κοινωνία και ο ρόλος του σύγχρονου αρχιτέκτονα στους εμπορικούς χώρους.