Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "θεατρικός χώρος σε υπάρχοντα αποθηκευτικά - βιοτεχνικά κτίρια στην Αθήνα μετά το 1990" Αθανάσιος Πολυζωίδης

"θεατρικός χώρος σε υπάρχοντα αποθηκευτικά - βιοτεχνικά κτίρια στην Αθήνα μετά το 1990" Αθανάσιος Πολυζωίδης

Ανάλυση των χαρακτηριστικών των θεατρικών χώρων στην Αθήνα μετά το 1990 που έχουν ενταχθεί σε βιοτεχνικά κελύφη. Κριτική παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και προβληματισμός ως προς την επιτυχία του φαινομένου.