Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ηλιακό χωριό 3: διαπιστώσεις 15 χρόνια μετά" Ιουλία Γαλιατσάτου, Σοφία Λάγιου

"Ηλιακό χωριό 3: διαπιστώσεις 15 χρόνια μετά" Ιουλία Γαλιατσάτου, Σοφία Λάγιου

Το τεύχος αναφέρεται στο Ηλιακό Χωριό 3 στην Πεύκη Αττικής. Περιέχει περιγραφή του οικισμού και των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, παρατηρήσεις από επί τόπου έρευνα, συνεντεύξεις με κατοίκους και συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργία του οικισμού μετά από 15 χρόνια.