Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Διαφάνεια: από την ηθική της αποκάλυψης στην αισθητική της ημιδιαφάνειας" Αμαλία Βλάχου, Μαρία Γεωργίου, Ελευθερία Πολίτου

"Διαφάνεια: από την ηθική της αποκάλυψης στην αισθητική της ημιδιαφάνειας" Αμαλία Βλάχου, Μαρία Γεωργίου, Ελευθερία Πολίτου

Διαφάνεια από το μοντέρνο κίνημα και η σύγχρονη αντιμετώπισή της μέσα από σύγχρονα παραδείγματα.