Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οι σκηνογραφίες του Γιάννη Τσαρούχη" Άννα Μαυροπούλου

"Οι σκηνογραφίες του Γιάννη Τσαρούχη" Άννα Μαυροπούλου

Ανάλυση κάποιων από τις πιο σημαντικές σκηνογραφίες του Γιαννη Τσαρούχη, σεόλη τη διαρκεια της ζωής του.