Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Παράγοντες οικειοποίησης του υπαίθριου δημόσιου χώρου της σύγχρονης Αθήνας" Βασίλης Βαλωμένος, Ευαγγελία Χατζηδιάκου

"Παράγοντες οικειοποίησης του υπαίθριου δημόσιου χώρου της σύγχρονης Αθήνας" Βασίλης Βαλωμένος, Ευαγγελία Χατζηδιάκου

Αναζήτηση πολιτικών - κοινωνικών αιτιών για οικειοποίηση των σύγχρονων πλατειών από συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Ιδιότητες του δημόσιου χώρου που είναι προβλέψιμες και ελέγξιμες κατά τον σχεδιασμό. Παρατήρηση υπαίθριων χώρων για την τεκμηρίωση των παραπάνω: πλ. Δουρούτη, πλ. Ομονοίας, πλ. Βικτωρίας, γενικότερη περιοχή Γκαζοχωρίου.