Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο οικοτουρισμός: η περιήγηση στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θράκη εκτός μαζικού ρεύματος" Αριάδνη Κυρίτση, Σοφία Παπακωνσταντίνου

"Ο οικοτουρισμός: η περιήγηση στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θράκη εκτός μαζικού ρεύματος" Αριάδνη Κυρίτση, Σοφία Παπακωνσταντίνου

Ο οικοτουρισμός και ο ρόλος του στη διατήρηση του αρχιτεκτονικού και φυσικού περιβάλλοντος.