Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η ευελιξία στην κατοικία: σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις" Δέσποινα Τσιάλτα

"Η ευελιξία στην κατοικία: σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις" Δέσποινα Τσιάλτα

Η κρίση στην κατοικία και κατοίκιση και οι νέοι τρόποι ζωής, οι νέες ανάγκες, η ετερογένεια που χαρακτηρίζουν τον 20ο αιώνα μας φέρνουν αντιμέτωπους με το αίτημα για διαφοροποίηση και ανοιχτές λύσεις. Στην εργασία μελετώνται ο ρόλος του αρχιτέκτονα, ο πιθανός ρόλος της βιομηχανίας-τεχνολογίας και οι λογικές σχεδιασμού που απαντούν στο αίτημα αυτό.