Διαλέξεις 2003
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Καταστήματα: προβολή της μόδας μέσω της αρχιτεκτονικής" Ελπίδα Ρούσσου

"Καταστήματα: προβολή της μόδας μέσω της αρχιτεκτονικής" Ελπίδα Ρούσσου

Τάση δημιουργίας καταστημάτων ένδυσης από αρχιτέκτονες. Αναφορά σε ξένα και ελληνικά παραδείγματα.