Διαλέξεις 2003
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Θρησκεία και σύγχρονη τέχνη" Αριστέα Ταλαγάνη

"Θρησκεία και σύγχρονη τέχνη" Αριστέα Ταλαγάνη

Τα θρησκευτικά θέματα άρχισαν να επιστρέφουν στην καλλιτεχνική θεματολογία από τον 20ο αιώνα. Σύντομα γίνεται αναφορά στην θρησκευτική τέχνη του παρελθόντος και εκτενής αναφορά σε σύγχρονα "θρησκευτικά" έργα.