Διαλέξεις 2003
12/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Droog & dutch design" Ανδριανή Πάνου-Παπαθεοδώρου, Γιάννα Σιαπάτη

"Droog & dutch design" Ανδριανή Πάνου-Παπαθεοδώρου, Γιάννα Σιαπάτη

Αφορά την ομάδα Droog Design και ερμηνεύονται τα έργα μέσα από ανάλυση, ιστορική αναδρομή, αναφορές στην αρχιτεκτονική.