Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αποκρυστάλλωση της κίνησης στην αρχιτεκτονική μορφή - Zaha Hadid" Αικατερίνη Μαστοράκη, Ευαγγελία Στρατίκη

"Αποκρυστάλλωση της κίνησης στην αρχιτεκτονική μορφή - Zaha Hadid" Αικατερίνη Μαστοράκη, Ευαγγελία Στρατίκη

Προσπάθεια εντοπισμού των συνθετικών κανόνων που οδηγούν στην πλαστική έκφραση της κίνησης μέσα από την αρχιτεκτονική μορφή. Ανάλυση του έργου της αρχιτέκτονα Zaha Hadid.