Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Μεταβαλλόμενη κατοικία. Από τα ρευστά στα άυλα όρια" Μαρία Σαριδάκη, Κυριακή Στεφανίδου

"Μεταβαλλόμενη κατοικία. Από τα ρευστά στα άυλα όρια" Μαρία Σαριδάκη, Κυριακή Στεφανίδου

Μεταβολή στο χώρο της κατοικίας και διαφορετικός χειρισμός των εσωτερικών και των εξωτερικών ορίων.