Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αστική πολυκατοικία του μεσοπολέμου στην Αθήνα: μια τομή στην οδό Σκουφά" Έλλη Ντούρμα

"Αστική πολυκατοικία του μεσοπολέμου στην Αθήνα: μια τομή στην οδό Σκουφά" Έλλη Ντούρμα

Η μεσοπολεμική ανοικοδόμηση της οδού Σκουφά. Εξέταση της εσωτερικής διάταξης των διαμερισμάτων, του χώρου της κεντρικής εισόδου, της εξωτερικής αρχιτεκτονικής και τους διάφορους εξωγενείς παράγοντες που επενέργησαν στον οικοδομικό τομέα της πολυκατοικίας ενώ ταυτόχρονα δίνεται η γεωγραφική και η διαχρονική διάσταση του δεδομένου οικιστικού φαινομένου στην Σκουφά.