Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Μια τρελή ιστορία: από το άσυλο στο ψυχιατρείο - η ελληνική πραγματικότητα" Ανδριάνα Δίπλα, Μαρία Τσιούρη

"Μια τρελή ιστορία: από το άσυλο στο ψυχιατρείο - η ελληνική πραγματικότητα" Ανδριάνα Δίπλα, Μαρία Τσιούρη

Οι χώροι που φιλοξένησαν την τρέλα στη διάρκεια της ιστορίας. Η γέννηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Τα ελληνικά ψυχιατρεία και η ιστορία τους. Επιτόπιες παρατηρήσεις.