Διαλέξεις 2003
8/4/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Σιδηρορομικοί σταθμοί: κόμβοι δημοσίου ενδιαφέροντος" Σταυρούλα Μπακοπάνου

"Σιδηρορομικοί σταθμοί: κόμβοι δημοσίου ενδιαφέροντος" Σταυρούλα Μπακοπάνου

Εξέταση του πολλαπλού ρόλου των σιδηροδρομικών σταθμών, που σχετίζεται με την τεχνολογική, οικονομική και γενική δημόσια σημασία τους κατά την ιστορική διαδικασία εξέλιξής τους.