Διαλέξεις 2003
4/19/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αναπλάσεις πρώην λιμανιών σε πόλεις της Ευρώπης" Μαρία Δρίτσα, Νέστορας Κανέλλος

"Αναπλάσεις πρώην λιμανιών σε πόλεις της Ευρώπης" Μαρία Δρίτσα, Νέστορας Κανέλλος

Ιστορία της πόλης. Ανάλυση - ιστορική εξέλιξη των λιμανιών και θαλάσσιων μετώπων του Amsterdam, Rotterdam και Barcelona. Σύγκριση των επεμβάσεων.