Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η διαφάνεια ως το πρόδηλο της δομής στη μορφή: η έννοια της διαφάνειας, ερμηνείες και εφαρμογές" Χρυσούλα Σουλιώτη, Ναταλία Χρηστίδη

"Η διαφάνεια ως το πρόδηλο της δομής στη μορφή: η έννοια της διαφάνειας, ερμηνείες και εφαρμογές" Χρυσούλα Σουλιώτη, Ναταλία Χρηστίδη

Η διαφάνεια και οι εκφράσεις της στον κυβισμό, στην αρχιτεκτονική (κυρίως ως ανάλυση του μοντερνισμού) και στον κινηματογράφο (αρχές 20ου αιώνα.