Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ζώσες" γέφυρες" Χρήστος Κουγγουλέρης

"Ζώσες" γέφυρες" Χρήστος Κουγγουλέρης

Η πορεία των κατοικήσιμων γεφυρών από το χθες στο σήμερα και ο ρόλος τους μέσα στην πόλη.