Διαλέξεις 2003
12/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Peter Zumthor - Therme Vals: η αφήγηση του χώρου" Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Ελένη Τσιριντάνη

"Peter Zumthor - Therme Vals: η αφήγηση του χώρου" Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Ελένη Τσιριντάνη

Διερεύνηση της βιωματικής εμπειρίας και της αντίληψης του χώρου μέσα από τις αισθήσεις με αφορμή το κτίριο λουτρών του P. Zumthor στο Vals.