Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Peter Zumthor - Therme Vals: η αφήγηση του χώρου" Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Ελένη Τσιριντάνη

"Peter Zumthor - Therme Vals: η αφήγηση του χώρου" Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Ελένη Τσιριντάνη

Διερεύνηση της βιωματικής εμπειρίας και της αντίληψης του χώρου μέσα από τις αισθήσεις με αφορμή το κτίριο λουτρών του P. Zumthor στο Vals.