Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το παιχνίδι, το παιδί και ο χώρος του στην πόλη" Ειρήνη Χριστοφάκη, Μαρία Παπαποστόλου

"Το παιχνίδι, το παιδί και ο χώρος του στην πόλη" Ειρήνη Χριστοφάκη, Μαρία Παπαποστόλου

Ερευνά την έννοια του παιχνιδιού, τη σχέση του με το παιδί και τη σημασία του. Αναπτύσσονται σκέψεις για τις χωρικές συνθήκες του παιχνιδιού, κυρίως των παιδιών στις σύγχρονες πόλεις. Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χώρων για παιχνίδι, στις αρχές σχεδιασμού και τα στοιχεία τους.