Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το φυσικό και το πολιτισμικά επεξεργασμένο: αρχιτεκτονική και πολιτισμική επεξεργασία" Δημήτρης Αποστολίδης

"Το φυσικό και το πολιτισμικά επεξεργασμένο: αρχιτεκτονική και πολιτισμική επεξεργασία" Δημήτρης Αποστολίδης

Η σχέση της αρχιτεκτονικής, της μαγειρικής και άλλων πολιτιστικών πρακτικών. Ποια η διαδικασία της πολιτιστικής επεξεργασίας;