Διαλέξεις 2003
4/5/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οι ρομά μέσα από διαδικασίες περιθωριοποίησης και ένταξης στον αστικό και κοινωνικό ιστό: η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας" Ευάγγελος Ζουριδάκης, Ελένη Καμόντου, Ελένη Πούλου

"Οι ρομά μέσα από διαδικασίες περιθωριοποίησης και ένταξης στον αστικό και κοινωνικό ιστό: η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας" Ευάγγελος Ζουριδάκης, Ελένη Καμόντου, Ελένη Πούλου

Πόλη και περιθώριο. Οι ρομά. Ιστορικές αναφορές, κελύφη, κοινωνική και οικονομική οργάνωση, νομαδισμός - ημινομαδισμός εδραιοποίηση, οι ρομά στο δήμο Αγίας Βαρβάρας, ιστορία, καθημερινότητα.