Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των φυλακών απομόνωσης" Κώστας Βουρεκάς, Χρήστος Ελευθεριάδης

"Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των φυλακών απομόνωσης" Κώστας Βουρεκάς, Χρήστος Ελευθεριάδης

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των φυλακών με στόχο την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του απομονωτικού εγκλεισμού. Οι δύο περίοδοι έξαρσης του φαινομένου. Γενικές κατόψεις, πτέρυγες, κελιά, τεχν. εγκαταστάσεις, οικοδομικές λεπτομέρειες, χωροθέτηση κ.α.