Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Γενικός οικοδομικός κανονισμός: η αναγκαιότητα της δημιουργίας του και τα χνάρια της εφαρμογής του ως τις μέρες μας" Χρήστος Πανουργιάς, Δημήτριος Ζαβαντής

"Γενικός οικοδομικός κανονισμός: η αναγκαιότητα της δημιουργίας του και τα χνάρια της εφαρμογής του ως τις μέρες μας" Χρήστος Πανουργιάς, Δημήτριος Ζαβαντής

Ανάλυση του ΓΟΚ από την γέννεσή του ως τις μέρες μας. Οι συνέπειες της εφαρμογής του στο σημερινό αστικό περιβάλλον, αυθαιρεσίες, προτάσεις βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.