Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ερμηνεία του αττικού τοπίου: ο ρόλος της λοφοσειράς των Tουρκοβουνίων" Παναγιώτα Δαλαγγέλη

"Ερμηνεία του αττικού τοπίου: ο ρόλος της λοφοσειράς των Tουρκοβουνίων" Παναγιώτα Δαλαγγέλη

Ανάλυση φυσικών χαρακτηριστικών των Τουρκοβουνίων, μετασχηματισμοί και ασυνέχειες που έχουν δημιουργηθεί στο φυσικό τοπίο από τον εποικισμό και την λατόμηση τους. Η αυθαίρετη, νομαδική κατοίκησή τους.