Διαλέξεις 2003
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Πέτρινοι φάροι στα Κύθηρα" Ζαφειρία Βογιατζή, Κωνσταντίνος Τσίρικος

"Πέτρινοι φάροι στα Κύθηρα" Ζαφειρία Βογιατζή, Κωνσταντίνος Τσίρικος

Περιγραφή-ανάλυση των φάρων και ειδικότερα στα Κύθηρα.