Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου καθημερινής χρήσης
9/23/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου καθημερινής χρήσης και μελέτη της γνωστικής περιοχής του επίπλου. Η έννοια του βιοτεχνικού και βιομηχανικού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδίου και η διαδικασία παραγωγής αντικειμένου. Σχεδιαστική αποτύπωση σειράς αντικειμένων, διερεύνηση των ιστορικών καταβολών της διαμόρφωσής τους, ανάλυση του τρόπου κατασκευής στο Εργαστήριο Προπλασμάτων. Στοιχεία ανθρωπομετρίας και εργονομίας. Εμβάθυνση στο σχεδιασμό αντικειμένων και στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενα κελύφη. Εφαρμογή σε ειδικά θέματα και κατασκευή αντικειμένων στο Εργαστήριο Προπλασμάτων.