Κατεύθυνση Β: Σχέση μουσείου και αρχαιολογικού χώρου
4/20/2021

Κατεύθυνση Β: Σχέση μουσείου και αρχαιολογικού χώρου

Ακαδημαϊκό Έτοςδε θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007
ΤομέαςΑρχιτεκτονικών Συνθέσεων (Τ1)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ΄επιλογην μάθημα
Εξάμηνο9o

Κατεύθυνση Β: Σχέση μουσείου και αρχαιολογικού χώρου  (υποσελίδες)