Κατεύθυνση Β - Οργάνωση και λειτουργία της όψης στην αρχιτεκτονική σύνθεση
9/25/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η οργάνωση της όψης του κτιρίου κατά τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, στοχεύει στη λειτουργική αρτιότητα και στη νοηματική έκφραση - αισθητική της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και είναι συνάρτηση της συνθετικής μεθόδου παραγωγής του χώρου, της κτιριολογικής επίλυσης του προγράμματος, του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, της ογκοπλαστικής του διάρθρωσης, της κλίμακας, της οπτικής οργάνωσης των σχημάτων, της κατασκευαστικής λογικής και των υλικών.