Σχέση θεατή- εκθέματος στο σύγχρονο μουσείο
4/20/2021

Σχέση θεατή- εκθέματος στο σύγχρονο μουσείο

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 7ου
Ακαδημαϊκό Έτοςδεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο7ο
Λοιπά ΣτοιχείαΠαρασκευή 12.00-14.45 Μ222

Σχέση θεατή- εκθέματος στο σύγχρονο μουσείο  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Ο κοινωνικός, πολιτιστικός, επιστημονικός, και εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου. Σχέση περιεχομένου και μορφής. Η αλληλουχία ιστορικού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαλεκτική σχέση θεατή και έργου τέχνης: το φώς, το επίπεδο έκθεσης, η πληροφόρηση. Η σκηνική παραδοχή.
Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία