Σχέση θεατή- εκθέματος στο σύγχρονο μουσείο
12/4/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κοινωνικός, πολιτιστικός, επιστημονικός, και εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου. Σχέση περιεχομένου και μορφής. Η αλληλουχία ιστορικού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαλεκτική σχέση θεατή και έργου τέχνης: το φώς, το επίπεδο έκθεσης, η πληροφόρηση. Η σκηνική παραδοχή.