Κατεύθυνση Β: Πολεοδομία αιχμής - Οικολογική ρύθμιση της πόλης
7/9/2020

Επικοινωνία

Τσουδερός Ιωάννης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πατησίων 42, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας.
τηλ. 2107723805
e-mail: itsou@mail.ntua.gr

Επικοινωνία

Διμέλλη Δεσποινα Βοηθός Δρ. Πολεοδομίας Χωροταξίας Ε.Μ.Π.
E-mail: ddime@tee.gr