Κατευθυνση Α: Ο Δέκατος-Ένατος Αιώνας και η Ελλάδα - Η Περίπτωση της Αθήνας Πρωτεύουσας Πόλης
9/25/2020

Εκπαιδευτικό Υλικό - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δείτε τους επισυναπτόμενους φακέλους

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχείο: BIBLIOGRAPHY GENERAL (2012-13)-1.pdf
Μέγεθος: 191.28 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 28, 2012

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Υπ. Πολ., 1989)

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Υπ. Πολ., 1989)-Πλευρά 2
Αρχείο: Historic Map of Athens (side2).jpg
Μέγεθος: 1.07 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 14, 2012
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Υπ. Πολ., 1989)-Πλευρά 1
Αρχείο: Historic Map of Athens (side1)-1.jpg
Μέγεθος: 1.16 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 14, 2012

Εκπαιδευτικό Υλικό - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  (υποσελίδες)