Περιβάλλον - Τοπίο - Αρχιτεκτονική
4/22/2021

Περιβάλλον - Τοπίο - Αρχιτεκτονική

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8ου
Ακαδημαϊκό Έτος2009-2010
ΤομέαςΑρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού (Τ3)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο8ο
ΔιδάσκοντεςΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Αν.Καθηγητής. Επικουρικό διδ. έργο: Θ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Βοηθός
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Τρίτη 15.30-18.15
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Αμφιθέατρο

Περιβάλλον - Τοπίο - Αρχιτεκτονική  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον: σχέση, ομοιότητες, διαφορές, αλληλεξαρτήσεις. Η εννοιολογική ευρύτητα του τοπίου και οι πολλαπλές συσχετίσεις του με τα φυσικά στοιχεία και το δομημένο χώρο (φυσικές και τεχνικές συσχετίσεις, πολιτιστικές, εικαστικές και ιστορικές αναφορές). Η ένταξη του αρχιτεκτονικού έργου στο φυσικό και στο αστικό περιβάλλον (κλίμα, έδαφος, οικοσύστημα και υφιστάμενη δόμηση, πολεοδομικές παράμετροι και συνθήκες) και η συμμετοχή του στη συγκρότηση του φυσικού και του αστικού τοπίου. Στοιχεία του βιώσιμου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε συνάφεια με τις παραμέτρους του φυσικού και του δομημένου χώρου. Η διαχρονική και διαπολιτισμική αντιμετώπιση της σχέσης της αρχιτεκτονικής προς το περιβάλλον και το τοπίο, με ανάλυση σχετικών παραδειγμάτων.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών Θέμα αναφοράς
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία