Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2002 - June 2002 : "Πολυδύναμο κέντρο μουσικής και τεχνών στη Λευκωσία"

"Πολυδύναμο κέντρο μουσικής και τεχνών στη Λευκωσία"

Το θέμα αφορά το σχεδιασμό ενός συγκροτήματος μουσικής και τεχνών στο κέντρο της Λευκωσίας στην Κύπρο. Το πολυδύναμο αυτό κέντρο περιλαμβάνει μία λυρική σκηνή - συναυλιακό χώρο χωρητικότητας περίπου 900 ατόμων, ένα πειραματικό θέατρο μεγίστης χωρητικότητας περίπου 350 ατόμων, 3 αίθουσες προβολών χωρητικότητας 100 ατόμων η καθεμία, ένα εκθεσιακό χώρο σύγχρονης τέχνης 1000 περίπου τ.μ., καθώς και μία μουσική βιβλιοθήκη. Μία στοά με ψυχαγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σύνθεσης, εφόσον διαπερνά το συγκρότημα και αποτελεί ένα σαφές όριο ανάμεσα στο "δομημένο" κομμάτι της λύσης και ένα σημαντικό χώρο πρασίνου στο πίσω μέρος του οικοπέδου. Η διερεύνηση στράφηκε γύρω από την ένταξη του συγκροτήματος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης - η οποία βρίσκεται υπό ανάπλαση - καθώς και στη σχέση του συγκροτήματος με το λόφο, ο οποίος αποτελεί κύριο γνώρισμα της περιοχής.