Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2002 - June 2002 : "Πολιτιστικό κέντρο συνεργασίας και επικοινωνίας των λαών της Ευρώπης στο Γκάζι"

"Πολιτιστικό κέντρο συνεργασίας και επικοινωνίας των λαών της Ευρώπης στο Γκάζι"

Η διερεύνηση ενός δημόσιου κτιρίου ως χώρος δράσης και επικοινωνίας του πολίτη. Ανάλυση της συνθετικής δομής του.