Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/29/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2002 - June 2002 : "Κτίρια εγκαταστάσεων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με ξενώνες κι επέμβαση τοπίου στον Άραχθο ποταμό ή Κέντρο παραποτάμιων δραστηριοτήτων στον Άραχθο"

"Κτίρια εγκαταστάσεων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με ξενώνες κι επέμβαση τοπίου στον Άραχθο ποταμό ή Κέντρο παραποτάμιων δραστηριοτήτων στον Άραχθο"

Πρόκειται για μία διερεύνηση των χωροταξικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής Αράχθου-Τζουμέρκων, όπου εντάσσεται η πρόταση. Γίνεται μελέτη για τις ανάγκες της περιοχής και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο σχεδιασμός ενός δέντρου, δίπλα στο ποταμό Άραχθο, στην θέση "Πλάκα", που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για παραποτάμιες και ορεινές δραστηριότητες (αποθήκες για τις βάρκες rafting-kayak..., τον εξοπλισμό που απαιτεί το κάθε άθλημα, τα γραφεία για τους αγώνες - διάφορες εξορμήσεις και έναν χώρο πληροφόρησης) καθώς επίσης και ξενώνα για 50 άτομα, με εστιατόριο, καφετέρια και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Διατυπώνεται μία αρχιτεκτονική πρόταση με χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να εντάσσεται σε περιβάλλον με ειδικές απαιτήσεις.